webinar register page

Docent Lectures - NJ faculty Autumn 2021
Information in Swedish will follow:

Each lecture will be followed by a 10-15 minutes long question time. First, the subject representative, pedagogic representative and members of the Docent Board will pose their questions to the lecturer. If time allows, Chair of the Docent Board
will address questions from the audience.

Should you wish to ask a question related to the lecture, please write your question in the Question & Answer function (Q&A). If time allows, Chair of the Docent Board will then convey a couple of questions to the lecturer by reading them out loud.

Please observe that the webinar will be recorded.

Please also observe that the data you enter here will be processed by SLU to administer and process your registration. Read more about the processing of personal data on: startpage slu / about slu / contact slu / Processing of personal data

Welcome!


Information på svenska:

Varje docentföreläsning kommer att efterföljas av en 10-15 minuter lång frågestund. Först kommer ämnesrepresentant, pedagogisk representant samt docentnämnd att ställa frågor. I mån av tid kommer även auditoriet att ges möjlighet att ställa frågor.

Önskar du ställa en fråga till föreläsaren, vänligen skriv din fråga i Question & Answer funktionen (Q&A) varpå ordförande i docentnämnden i mån av tid muntligen kommer att förmedla ett par frågor till föreläsaren.

Observera att webbinariet spelas in.

Observera även att de uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på: start ew / om slu / kontakta slu / Hantering av personuppgifter

Välkommen!
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eva Enström.