webinar register page

Webinar banner
Parkliv – Ett webbinarium om hur ni kan göra era offentliga grönområden tillgängliga för fler
Med konferensen vill vi inspirera dig som förvaltare av parker till att inom ramen för ditt dagliga och pågående arbete utveckla befintliga grönområden, genom brukarmedverkan i planering, utformning och förvaltning av urbana grönområden. Du får ta del av Parklivs verktyg som har testats i tre kommuner med olika utmaningar och målgrupper. Webbinariet spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.

PROGRAM
08:45 Zoom-rummet öppnar
09:00 Parklivsprojektet hälsar välkommen
(Henrik Nolmark, Living Cities & Marie Karlsson, Vinnova)

09:10 Filmvisning: Parklivsmodellen

09:15 Vad säger forskningen? Hur jobbar kommuner med brukarmedverkan i grönområden i resten av Europa?
(Hanna Fors, SLU)

09:30 Erfarenheter från Parklivsprojektet och genomgång av Parklivsmodellens olika faser och verktyg för brukarmedverkan
(Emma Shepherdson & Jennie Björstad, Living Cities)

09:50 PAUS

10:00 Testbädd Malmö: Att samarbeta över förvaltningsgränser – offentliga grönområden anpassade för personer med autism
(Petra Bengtsson, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad & Sara Torres, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad)
10:20 Frågestund

10:30 Testbädd Östra Göinge: Att göra ett befintligt grönområde i en mindre kommun tillgängligt för fler
(Anders Carlzon & Johanna Holgersson, Östra Göinge kommun & Bengt Persson, SLU)
10:50 Frågestund

11:00 PAUS

11:05 Testbädd Tyresö: Att involvera barn i utvecklingen av grönområden – med konkreta resultat i utemiljön känner barnen att deras deltagande spelar roll
(Julia Hedman, Tyresö kommun)
11:25 Frågestund

11:35-12:00 Summering och panelsamtal
(Representanter från SLU, Living Cities, Vinnova och testbäddskommunerna)

För mer information om Parklivsprojektet och våra testbäddskommuner, läs här: https://www.livingcities.se/parkliv
* Required information
Loading