Meeting Register Page

En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna
Den nationella livsmedelsstrategi, som gäller fram till år 2030, fokuserar på tre strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Hur olika regioner arbetar med sina regionala livsmedelsstrategier ser olika ut, men handlar i stora drag om hur man på regional nivå kan arbeta för att bidra till uppfyllandet av den nationella livsmedelsstrategin. Samiska aktörer önskar vara aktivt involverade i de regioner som finns inom Sápmi. En tydligare integrering av samisk matkultur i de regionala strategierna skulle kunna medföra en stärkt lokal försörjningsförmåga och stärkt lokal ekonomi. Hur skulle man kunna komma dit?

Syftet med workshopen är att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och vägen framåt för fortsatt samarbete. Workshopen är uppdelad i tre block; samisk mat i de fyra nordligaste regionernas livsmedelsstrategier, visioner för samisk mat i de nordligaste regionerna, samt hur vi tillsammans kan arbeta framåt.

Se programmet här: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/kalendarium/2021/program_workshop_vision-for-samisk-mat_slu-slow-food-sapmi_7-juni-2021.pdf

OBS! Från och med 2021 har Zoom uppdaterat sina säkerhetsinställningar. För att delta i mötet är det bäst att du har klienten/appen nedladdad på din dator eller telefon. Du behöver dock inte ha ett konto eller vara inloggad.

Genom att du anmäler dig till webbinariet godkänner du att SLU lagrar dina personuppgifter i syfte att göra en deltagarlista. Har du frågor om hur dina kontaktuppgifter används kontakta izabel.nordlund@slu.se.
Loading
* Required information